Login

Základní informace o ZŠVe škole se vzdělávají žáci od 1. do 5. ročníku podle nové koncepce - školního vzdělávacího plánu, který nese název "ŠKOLA PRO ŽIVOT".

Personální obsazení:

ředitelka: 
Mgr. Ivana Adamcová
absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a rozdílové studium speciální pedagogika - logopedie

zaměstnanci školy:
s. Bc et Mgr. Andrea Hrstková
pí. Iva Bulíčková
školní asistent p. Eva  Šindelářová
asistentka pedagoga p. Jana Baborská
asistentka pedagoga p. Eva Manglová
Petra Nováková
Miroslava Vondrušková

Jiří David

Nabízíme:

- rodinné prostředí, málopočetné třídy, individuální přístup k žákům, ambulantní nácviky pro děti 
s poruchami učení, nápravu vad výslovnosti, integraci dětí s poruchami učení - práce podle individuálních plánů , práci s nadanými žáky, prevenci sociálně-patologických jevů, dopravní výchovu

Spolupracujeme:

Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami / PPP, SPC..../.

Školní družina:

- práce v oblasti sportovní, estetické, pracovní a přírodovědné výchovy,
k činnosti využíváme vnitřní i venkovní prostory školy a obce

Logopedie:

- zajišťujeme individuální logopedickou péči dětem s vadami výslovnosti, 
vede Mgr. Ivana Adamcová, pondělí 1x za 14 dnů, termín del osobní domluvy

Zájmová činnost:

- ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Symfonie Poděbrady nabízíme tyto kroužky:
anglický jazyk pro 5. ročník - konverzace
- vedoucí: Mgr. Věra Slavíčková 13,55 - 14,40 hodin   
anglický jazyk pro 1,-3, ročník 
- vedoucí: Mgr. Věra Slavíčková 13,00-13,45 hodin 
anglický jazyk pro MŠ
- vedoucí: Mgr. Věra Slavíčková 12,15-12,45 hodin 
řečový kroužek (pro děti MŠ a ZŠ )
- vedoucí: Mgr. Ivana Adamcová, pondělí po dohodě s rodiči
výtvarnýpro děti MŠ a ZŠ
- vedoucí: p. Eva Šindelářová

Organizujeme:

- návštěvy divadel a kulturních představení, výtvarné dílny pro děti a rodiče, přespávání ve škole, školu v přírodě, dny otevřených dveří, Den Země, školní akademii, jednodenní výlety a exkurze, projektové dny a podporu projektů, plavecký výcvik a další

Technické vybavení:

- využíváme školní třídy s interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu s připojením k vysokorychlostnímu internetu, výukové programy, školní knihovnu s televizí, videem a DVD přehrávačem

Zajišťujeme:

- prodej svačinek a mléčných výrobků v rámci projektu Školní mléko, dodávku ovoce a zeleniny v programu Ovoce do škol a stravování ve školní jídelně spojené s pitným režimem.

Všechny součásti školy i zájmové činnosti jsou v jedné budově. Činnosti jsou přizpůsobené příjezdu a odjezdu autobusů. Výhodou je blízkost autobusové zastávky.

Nástěnka

Hlavní prázdniny

od 29.6.2019 do 1.9.2019, nástup do školy 2.9.2019.
Přejeme všem hezké léto.

Vedoucí kroužků

Na příští školní rok hledáme vedoucího kroužků anglického jazyka pro MŠ a ZŠ. Pro více informací nás kontaktujte.

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Zápis do MŠ na školní rok 2019/20

Rozhodnutí o přijetí v záložce MŠ.

Novinky

Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
Z NOTÝSKU
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy