Login

Projekty a granty

ŠKOLA SRDCEM OBCE

obnova školního dvora na školní zahradu 
s ekologickým zaměřením

Anotace projektu:

Cílem projektu je seznámení dětí s přírodními a kulturními zajímavostmi obce a okolí, upevnění jejich vztahu k rodnému místu a zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami v obci. Rekonstrukcí školní zahrady vznikne příjemné prostředí pro vzdělávání, volnočasové aktivity a setkávání občanů všech věkových skupin.

Podpora projektu:

Nadace Partnerství z Brnav programu Partnerství pro Kolínsko, 
generálním partnerem programu je společnost TPCA.
celková částka grantu činí 80.000,- Kč
celkové náklady projektu činí 154.900,- Kč

Popis projektu:

Projekt řeší přeměnu školní zahrady částečně používané jako hospodářskou část školy a částečně s volnou travnatou plochou na školní zahradu s ekologickým zaměřením - obec Žehuň leží 
na okraji NPR Žehuňský rybník a Žehuňská obora a nedávno vyhlášené ptačí oblasti Natura 2000.
Stávající konstrukce pro dřevník bude přeměněna v zastřešenou pergolu se stolky a tabulí, okolo bude rozmístěno několik kusů zahradního nářadí, vše bude doplněno zelení, okrasným naučným záhonem a informačními tabulemi, které budou seznamovat návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi regionu.
Při realizaci projektu byl brán zřetel na názory dětí.

Cíle projektu:

Cílem je vytvořit vhodný prostor pro setkávání dětí, mládeže i ostatních občanů obce a okolí. Ten pak využívat k vzdělávání, odpočinku a organizování akcí nejen pro školní děti, ale i veřejnost. Prostřednictvím projektu budou děti seznámeny s historickými a přírodními zajímavostmi obce a okolí, naučí se je chránit a prezentovat širší veřejnosti, bude rozvíjeno jejich ekologické a estetické cítění.

Spolupráce na projektu:

Firma NEPO - dodávka a instalace zahradního nábytku a zařízení
Polabské ekocentrum - metodická pomoc při vytváření informačních tabulí, besedy
Zahradnictví Jašovi Žiželice - projekt a metodická pomoc při výsadbě zeleně, dodávka rostlin
Divadélko Koloběžka Nymburk - divadelní představení s ekologickou tematikou
Kronikářka obce Žehuň - pomoc při vytváření informačních tabulí, beseda
Obce Žehuň, Dobšice, Choťovice - finanční příspěvek
SRPŠ - bezplatná pomoc rodičů při úpravě dopadových ploch a výsadbě rostlin
Děti a zaměstnanci školy - výsadba a údržba zeleně a školní zahrady
DDM Poděbrady - výsadba zeleně

Podpora projektu:

Obec Žehuň
Obec Choťovice
Obec Dobšice
Český svaz ochránců přírody - Polabské ekocentrum Pátek
SRPŠ při ZŠ v Žehuni
Kronikářka obce Žehuň - pí. Ludmila Tvrdíková
ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6
Divadélko Koloběžka Nymburk
DDM Poděbrady
školní zahrada před úpravou
školní zahrada před úpravou
školní zahrada po úpravě
školní zahrada po úpravě
školní zahrada po úpravě
školní zahrada po úpravě

Bez Vás by to nešlo!

Děkujeme všem, kteří nám bezplatně a nezištně
pomáhají při realizaci projektu!

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat těmto firmám a lidem:
Sdružení soukromě hospodařících rolníků v Žehuni
p. Marku Novákovi
p. Jiřímu Benešovi
p. Jaroslavu Novákovi
p. Josefu Holému

a všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády dne 20.10.2007:
p. Blance Martinkové, p. Gabriele Štědré, p. Gabriele Kuncové, p. Ivě Miláčkové,
p. Renátě Vraníkové, p. Lence Balounové, p. Ladě Jiroudkové, p. Martinu Jiroudkovi

a všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili brigády dne 5.4.2008:
p. Gabriele Štědré s dcerami Johankou a Eliškou, p. Gabriele Kuncové se synem Davidem, 
p. Renátě Vraníkové se syny Vojtou a Tomášem,
p. Lence Balounové, p. Lence Novákové 
a p. Martinu Jarošovi s dětmi Martinem a Darinou

Také děkujeme zaměstnancům školy a obecního úřadu.

Zvláštní poděkování patří dětem ZŠ, které se s chutí zapojily do práce.

Nástěnka

Projektový den v ŠD

Krav Maga - ukázka a nácvik sebeobrany pro děti s Mgr. Michalem Šmídem 15.11.2019 od 13,00 hodin ve školní tělocvičně.

Společný projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost

27.11.2019 v ZŠ dopolední projekt s autorským čtením zaměření na adventní zvyky a tradice.

Plavecký výcvik v ZŠ

Zahájení 28.11.2019 v plavecké škole Kolín.

Předškoláček

28.11.2019 od 16,00 hodin v ZŠ.

Vedoucí kroužků

Hledáme vedoucího kroužků anglického jazyka pro MŠ a ZŠ. Pro více informací nás kontaktujte.

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Novinky

Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
Z NOTÝSKU
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy