logotyp
Login

Zápis dětí do MŠ

Termín podání přihlášky od 2.5. do 16.5. 2020.

Vážení rodiče,
 
ministerstvo školství vydalo nové opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které ruší osobní přítomnost dětí u zápisu do MŠ. Zápisy tak budou probíhat pouze papírovou formou ve správním řízení (formální část zápisu).

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) krcmk4b,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : skola@zszehun.cz,
  • poštou,
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – pro osobní podání použijte poštovní schránku na hlavních dveřích základní školy/vchod od kostela /
K žádosti je trřeba doložit čestné prohlášení zákonných zástupců o řádném očkování. Zastupuje-li ditě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Dále je k žádosti nutné doložit kopii rodného listu - stačí jen kopie prostá.
Místo trvalého pobytu dítěte spádových obcí si ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování
Podmínkou přijetí do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. 
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem- tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkovánopodle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupcekontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Každá žádost bude označena číslem, které Vám bude zpětně sděleno a pod tímto číslem bude po uplynutí  30 dnů na webových stránkách školy i na vývěsce školy zveřejněn seznam přijatých žáků.
 Žádosti jsou ke stažení na našich webových stránkách.
Při jakýchkoliv dotazech nás kontaktujte na adrese: zszehun@seznam.cz, skola@zszehun.cz.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Čestné prohlášení zákonného zástupce

Dětský očkovací kalendářDětský očkovací kalendář

Nástěnka

Prázdniny

Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.2021. Nástup do školy je 4.1.2021.

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Novinky

Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
Z NOTÝSKU
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT
  • image 30
  • image 32
  • image 31
  • image 34
  • image 35

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy