logotyp
Login

Základní informace o ZŠVe škole se vzdělávají žáci od 1. do 5. ročníku podle nové koncepce - školního vzdělávacího plánu, který nese název "ŠKOLA PRO ŽIVOT".

Personální obsazení:

ředitelka školy:
Mgr. Ivana Adamcová

zaměstnanci školy:
Bc.et Mgr. Andrea Hrstková 
Mgr. Eliška Krupková
p. Petra Nováková
asistentka pedagoga p. Jana Baborská
p. Miroslava Vondrušková
p. Václav Maleček


Nabízíme:

- rodinné prostředí, málopočetné třídy, individuální přístup k žákům, pedagogickou intervenci a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SVP, nápravu vad výslovnosti, integraci dětí s SVP-práce podle individuálních plánů, práci s nadanými žáky, prevenci sociálně-patologických jevů, dopravní výchovu, mimoškolní aktivity, projekty a projektové dny

Spolupracujeme:

Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se sportovními kluby a s DDM Symfonie Poděbrady, zájmovými spolky v obcích a místními podnikateli.

Školní družina:

- činnost školní družiny navazuje na ŠVP ZŠ, zaměřujeme se na oblast sportovní, estetické, pracovní a přírodovědné výchovy, činnosti využíváme vnitřní i venkovní prostory školy a obce

Logopedie:

- zajišťujeme individuální logopedickou péči dětem s vadami výslovnosti, 
vede Mgr. Ivana Adamcová, pondělí 1x za 14 dnů, termín dle osobní domluvy

Zájmová činnost:

- ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Symfonie Poděbrady nabízíme 
  řečový kroužek (pro děti MŠ a ZŠ ) ,
  vedoucí kroužku: Mgr. Ivana Adamcová, pondělí 1x za 14 dnů po dohodě s rodiči


Organizujeme:

- návštěvy divadel a kulturních představení, výtvarné dílny pro děti a rodiče, přespávání ve škole, školu v přírodě, dny otevřených dveří, Den Země, školní akademii, jednodenní výlety a exkurze, projektové dny a podporu projektů, plavecký výcvik a další

Technické vybavení:

- využíváme školní třídy s interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu s připojením k vysokorychlostnímu internetu, výukové programy, školní knihovnu, tělocvičnu, školní zahradu, multifunkční hřiště obce 

Zajišťujeme:

- mléčné výrobky v rámci projektu Školní mléko a stravování ve školní jídelně spojené s pitným režimem.

Všechny součásti školy i zájmové činnosti jsou v jedné budově. Činnosti jsou přizpůsobené příjezdu a odjezdu autobusů. Výhodou je blízkost autobusové zastávky.

Nástěnka

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025

Celé znění naleznete v záložce - základní informace o MŠ - zápis dětí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025

Celé znění naleznete v záložce -základní informace o ZŠ-zápis do 1. ročníku.

Nové telefonní kontakty

Na všech pracovištích základní a mateřské školy jsou nová telefonní čísla. Pevné linky již nefungují.

Základní škola:
p. ředitelka Mgr. I. Adamcová 773 826 979
p. P. Nováková 773 826 978
Mgr. A. Hrstková 773 826 977
Mgr. E. Balounová 773 826 976

Mateřská škola:
1. oddělení - 773 826 972 - malé děti
2. oddělení - 773 826 973 - střední a velké děti

Školní jídelna: 773 826 974

Pokyny pro školní rok 2023/2024

Pokyny pro školní rok včetně seznamů školních pomůcek naleznete v záložce Informace o ZŠ - informace pro rodiče.

Ombudsman dětem

- naleznete v záložce informace pro rodiče MŠ i ZŠ

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Novinky

Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
ŠABLONY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT
  • image 30
  • image 32
  • image 31
  • image 34
  • image 35

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy